CS.Tour: Kulturell medvetenhet och Nyckelkompetenser inom Sociala färdigheter i Turism

Turism och gästfrihet ger människor kontakt med varandra – och dialog oss       emellan berikas av våra olika kulturer och sociala bakgrunder.

  • MEN det kan vara en utmaning att vara medveten om vikten av den kulturella dynamiken eftersom vi inte alltid tänker på den.
  • Det kan vara ett livslångt arbete att hantera komplexiteten i kulturell mångfald – och det är alltid viktigt för gemenskap och arbetsliv både på hemmaplan och internationellt.
Genom att sammanföra Yrkesutbildning med intressenter från turismsektorn kommer CS.Tour-projektet att identifiera de kunskaper, färdigheter och attityder som behövs för att förbättra Social Kompetens och Kulturell Medvetenhet på detta område.

Varaktighet

32 månader

Konsortium

9 partners från 5 europeiska länder

Nyckelord

Turism, Nyckelkompetenser, Sociala Färdigheter, Kulturell Medvetenhet, European Reference Framework

Är du UTBILDARE?

CS.Tour erbjuder workshopar på temat ”Utbildning av Utbildare”, en metodologisk guide samt utbildningsverktyg som du kan få stöd av för att erbjuda framgångsrik utbildning inom detta område.

Är du STUDERANDE?

Projektet erbjuder möjligheten att delta i CS.Tours kurs och certifiera din Kulturella Medvetenhet och dina Sociala Färdigheter inom Turism!

Training Needs Analysis

Training curriculum

Guide and Toolkit

Trainees Syllabus

Open E- platform

Accreditation Scheme

logo1.png
logo2.png
logo4.png
logo41.png
logo3.png
logo6.png
logo5.png
logo7.png
logo8.png